Filosofi 1
Hem Filosofi 1 Filosofi 2

 

Mål och betygskriterier
Arbetsplan
Studieplan
Kursbetyg 1
Övningar
Arbetsområden
Sammanfattningar

Nu har du tagit första steget! Återvändo finns alltid men jag hoppas att din nyfikenhet driver dig vidare. Mer om kursen finner du under länkarna till vänster. Gå igenom dem i tur och ordning, så får du veta vad som gäller. De är:

bulletMål och betygskriterier
som är fastställda av Skolverket
bulletArbetsplan
som är min tolkning av Skolverkets intentioner
och grunden för denna kurs
bulletStudieplan
som är den plan det är tänkt att du ska följa. Man kan jämföra den med en korridor med flera dörrar. Du följer korridoren och går in i olika rum, där du möter skilda filosofers tankar om filosofins stora frågor.
bulletArbetsområden
som är en förteckning över de olika områden inom filosofin
som jag tar upp i denna Filosofi 1 - kurs, eller om du så vill, över de dörrar som finns i korridoren ovan.
bulletSammanfattningar
som är en sida som översiktligt sammanfattar de olika arbetsområdena och länkar till de sidor som fördjupar resonemangen.
bulletFilm
Det finns också en film där jag samtalar om de viktigaste tankarna i denna kurs. Lättast lånar du denna film genom vårt Studietek.

Vid sidan av det material du finner på de olika hemsidorna kan du ha nytta av en lärobok i filosofi för gymnasieskolan. Det är något annat att ha en bok i handen än att läsa en text över en dator. Det är också klargörande med fler perspektiv på en företeelse än bara ett. Jag har några rekommendationer:

bulletPer Bengtsson, filosofi, De filosofiska grunderna, Bonniers
ISBN 91-622-0626-5
Det är en utmärkt bok vad gäller översiktligheten och den räcker gott och väl för A-kursen. Den studerar filosofin tematiskt, dvs. den presenterar filosofins olika frågeställningar i första hand och ger därefter olika filosofers tankar om dessa frågeställningar. Avsnittet om vetenskapsteori är värdefullt för B-kursen.
bulletLars Mouwitz, Filosofi, Gleerups
ISBN 91-40-62215-0
Här kommer de olika filosoferna i första rummet och presentationen av deras tankar liksom de epoker de tillhör är utförligare än hos Bengtsson medan frågeställningarna redovisas huvudsakligen som teman mot slutet av boken. Avsnittet om vetenskapsteori är inte lika fylligt som hos Bengtsson
bulletJan Andersson, Nils-Göran Mattsson, Filosofisk tanke, Ekelunds förlag
ISBN 91-646-1051-9
Denna bok är fylligare än de två ovanstående och rymmer mer än väl vad som krävs för såväl A- som B-kursen, men den är mindre överskådlig och kan vara svår att orientera sig i.

Du behöver alltså inte äga någon av dessa, bättre kan vara att du letar i alla tre när du behöver komplettera materialet på dessa hemsidor. Bra sällskap genom denna kurs är dessutom tre böcker:

bulletJostein Gaarder, Sofies värld, Rabén & Sjögren
ISBN 91-29-62196-8
som på ett lättfattligt och spännande sätt skildrar Västerlandets tankehistoria.
Den går att läsa som en roman men också som en uppslagsbok, då det gäller de enskilda filosoferna
bulletThomas Nagel, Vad är meningen med alltihop?, Nya Doxa
ISBN 91-88248-10-0
som ställer filosofiska frågor utan att blanda in de enskilda filosoferna.
Den boken visar vad det innebär att filosofera,
d.v.s att resonera förutsättningslöst.
bulletFilosofiska frågor, Äventyr i tankens värld, Utbildningsradion
ISBN 91-26-97860-1

 

Tillbaka till Komvux Gotland