Filosofi 2
Hem Filosofi 1 Filosofi 2

 

Mål och betygskriterier
Arbetsplan
Studieplan
Fördjupningsarbete
Kursbetyg 2
Arbetsområden

Välkommen till Filosofi 2 som är en fördjupning av Filosofi 1. Du kommer åter att möta de stora filosofiska frågeställningar du bekantat dig med i Filosofi 1. Filosoferna i denna kurs kommer alla från de två senaste århundradena och de allra flesta från 1900-talet.

Några feministiska perspektiv tillkommer, men jag har valt att inte behandla kvinnliga filosofer i en grupp under rubriken feministisk filosofi. Gör man så riskerar man att förenkla och kategorisera, menar jag.

Uppläggningen av kursen liknar mycket den som gäller för Filosofi 1, så du kan gärna länka över dit och repetera. Där finner du också förslag till bredvidläsningslitteratur. I stället för flera mindre inlämningsuppgifter gör du här ett större fördjupningsarbete, som innebär att du läser någon bok eller några uppsatser som behandlar filosofiska frågeställningar och redovisar din läsning skriftligt. Du kan välja själv efter att ha rådgjort med din handledare men ett förslag på lämpliga böcker och uppsatsämnen finner du under länken Fördjupningsarbete.

Kursens innehåll finner du om du går till Arbetsområden och hur du ska arbeta framgår av Studieplanen. Till varje arbetsområde finns övningsuppgifter med lösningsförslag.

Liksom för kursen Filosofi 1 finns en film där jag framställer de viktigaste teorierna i denna kurs. Denna film finns att låna i vårt Studietek.

 

Tillbaka till Komvux Gotland