Historia A
Hem Nästa

 

Betygskriterier
Arbetsplan
Studieplan
Inlämningsuppgifter
Prov
Kursbetyg A
Epoker
Tolkning

Välkommen till distanskursen Historia A.

Kursmaterial är detta material, alltså det du finner på dessa sidor. Bredvidläsning är Epos för gymnasieskolan av Robert Sandberg, Per Arne Karlsson och Ann-Sofie Ohlander, utgiven av Almqvist & Wiksell.

Inlämningsuppgifterna löses med hjälp av: Historiskt arbete 1 av Roland Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander, utgiven av Almqvist & Wiksell.

Några allmänna tankar passar redan på denna inledande hemsida. Ämnet historia har människan som huvudperson. Genetiskt sett har människan varit oförändrad i flera tiotusentals år. Hon har alltså inte blivit mer begåvad genom tiderna, bara samlat på sig mer vetande. Men också delvis glömt en del, t ex hur man lever i harmoni med naturen och övriga levande varelser.

Det är viktigt att du som studerar historia tänker över att de gestalter du möter i mycket är som du själv och styrda av önskningar, farhågor och omsorger. De har haft tankar om livet, döden och världen precis som du själv och de har älskat och hatat.

Men deras ekonomiska och sociala villkor har också varit annorlunda. Deras kunskap har skiljt sig från din liksom deras uppfattning om världen. Tänker man t ex att jorden är världens centrum och att hela skapelsen kretsar kring den drar man andra slutsatser än om man tror att man befinner sig på ett stoftkorn i oändligheten. Tänker man att det finns en avsikt med allt förhåller man sig kanske på ett annat sätt till tillvaron än om man tror att allt sker av en slump.

Ett bra sätt att ta reda på hur man förhöll sig till världen och livet är att läsa äldre tiders litteratur. I den s k skönlitteraturen har människan givit uttryck för sina innersta och mest angelägna tankar. Bäst är kanske att söka den litteratur som blev till under den tid du studerar, men också bra moderna historiska romaner är goda hjälpmedel till inlevelse och förståelse.

Slutligen några ord om tanken bakom hemsidan. Den är tänkt som ett hjälpmedel och komplement till läroboken, inte en ersättning. Låt Epos spela huvudrollen och hemsidan sufflera. Men mycket ska hinnas med på kort tid och hemsidan kan därför vara den ariadnetråd som leder dig rätt i just den labyrint som denna kurs är.

Sök därför först upp studieplanen. Lycka till med dina studier och ha gärna synpunkter på innehållet, de kan hjälpa till att förbättra för andra. Har man en optimistisk syn på historien kan man säga att vi alla lärt oss av våra föregångares misstag.  

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland