Historia B
Tillbaka Hem

 

Betygskriterier
Arbetsplan
Studieplan

Historia B är en fördjupningskurs där du själv får arbeta med historiska verk, som behandlar olika aspekter av ämnet. I motsats till Historia A förekommer här inget utlagt faktamaterial utan du behöver låna eller skaffa olika historiska verk. Vilka framgår av Studieplanen. Ansvarig för denna kurs är Fredrik Blomgren .

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland