Snabbväg
Tillbaka Hem Nästa

 

Betygskriterier

Om du har bråttom och i första hand siktar på betyget G finns denna snabbväg:

För betyget Godkänd och Väl godkänd i Historia A 

1.      Jägar- och samlarsamhället

1.1.   livsvillkoren

1.2.   Hur förändras livsvillkoren i och med jordbrukssamhället?

2.      Hur såg demokratin ut i Aten?

3.      Hur styrdes Rom?

4.      Vad var patronus- klientsystemet?

5.      Hur stort blev romarriket?

5.1.   Var talas romanska språk i dag?

6.      Hur fungerade feodalismen under medeltiden?

7.      Kunna berätta något om européernas nya upptäckter

7.1.   Columbus

7.2.   Cortez

7.3.   Pizarro

7.4.   da Gama

8.      Den nya världsbilden

8.1.   den äldre geocentriska

8.2.   den nya kopernikanska eller heliocentriska

9.      Vad var reformationen

9.1.   Luther

9.2.   Calvin

10.  Den industriella revolutionen

10.1.                Varför sker den i England?

10.2.                Hur påverkades människors livssituation?

11.  Den amerikanska revolutionen

11.1.                bakgrund

11.2.                förlopp

12.  Den franska revolutionen

12.1.                bakomliggande missförhållanden

12.2.                nationalförsamlingens åtgärder

12.3.                kvinnotåget till Versailles

12.4.                metersystemet

12.5.                skräckväldet

13.  Tysklands enande

14.  Balkan

15.  Imperialismen

15.1.                Latinamerika

15.2.                Afrika

15.3.                Asien

16.  Första världskriget

16.1.                bakgrund

16.1.1.  trippelalliansen och trippelententen

16.1.2.  förloppet i mycket stora drag

16.1.3.  Versaillesfreden
 

17.  Mellankrigstidens Tyskland

17.1.                Weimarrepubliken

17.2.                inflationen

17.3.                det nationalsocialistiska partiet

18.  Andra världskriget

18.1.                de två blocken

18.2.                USA in i kriget

18.3.                fredsvillkoren och järnridån

19.  Efterkrigstiden

19.1.                Palestinafrågan

19.2.                Afrika

20.  Sverige

20.1.                Birger jarl och lagstiftningen

20.2.                Magnus Eriksson och lagstiftningen

20.3.                Gustav Vasa och riksbygget

20.4.                Gustav II Adolf och trettioåriga kriget

20.5.                Karl XII och förlusten av Östersjöväldet

20.6.                Frihetstiden

20.7.                Gustav III och upplysningen

20.8.                Förlusten av Finland 1809

20.9.                Unionen med Norge

20.10.            Tvåkammarriksdagen

20.11.            Folkhemstanken 

Betyg

Godkänd
Du kan redogöra för väsentliga drag med stöd av läraren i ett muntligt förhör eller vid ett skriftligt prov i huvudsak kunna skriva något så när sammanhängande om de olika fenomenen med hjälp av ovanstående förteckning. 

Väl godkänd

Du kan utan hjälp berätta eller skriva sammanhängande om den historiska utvecklingen med hjälp av ovanstående förteckning. Du kan redogöra för hur olika skeden hänger samman genom tiden.
Du har lämnat in och fått bedömd en uppsats. Uppsatsen ska ha en frågeställning som du formulerat i samråd med din lärare och den ska behandla ett tema som du finner intressant i din kurs.

bulletDet ska finnas en tydlig frågeställning
bulletDen ska ha koppling till något tema eller arbetsområde i kursen
bulletFrågeställningen ska vara besvarad
bulletFramställningen ska vara tydligt disponerad och språkligt korrekt
bulletDu får arbeta processinriktat.
bulletOmfång: 3 – 5 sidor med typsnitt 12

 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland