Historia B
Tillbaka Hem

 

Fördjupningsarbete
Studieteknik
1700-tal
1800-tal
1900-tal

Som framgått av huvudsidan är detta inte längre en distanskurs utan en hemsida som kan användas som ett läromedel, för den som studerar på egen hand. Jag låter avsnittet om fördjupningsarbetet kvarstå, eftersom det kan ge tips om hur man gör ett sådant i historia. Även avsnittet om studieteknik får förbli, eftersom det kan komma väl till pass för den som studerar på egen hand.

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland