Svenska

 

Svenska A
Svenska B
Retorik
Litteratur
Skrivande

Redaktör: Kjell MacDowall
E-mail: kjell.macdowall@gmail.com
Arbetsrum: D-huset Komvux, Gesällgatan 7
621 82 Visby
Telefon: 0498/204296

De distanskurser som finns som länkar till denna sida är inaktuella då det gäller betygskriterier och kursplaner, men kan ändå tills vidare erbjuda tips och användbar information. I skrivande stund är det osäkert vilka som kommer att bli ersatta av de nya kurser som nu gäller. Om och när så har skett meddelas på denna sida.

Den kurs som är uppdaterad är Skrivande

Dessutom är kurserna Litteratur och Retorik anpassade.

Tillbaka till Komvux Gotland