Litteratur
Tillbaka Hem Nästa

 

Betygskriterier
Arbetsplan
Studieplan
Fördjupningsarbete
Seminarium
Teorier
Kursbetyg LIT
Stilanalys

Välkommen till denna fördjupningskurs i litteratur! Den är avsedd för dig som vill veta mer om det som kallas skönlitteratur eller mer allmänt "dikt".

August Strindberg låter Diktaren ställa följande fråga till Dottern i pjäsen Ett drömspel:

- Vad är dikt?

Och hon svarar:

- Ej verklighet, men mer än verklighet ...ej dröm, men vakna drömmar...

Du finner denna dialog i Antologi 2 (Widing, Rydén m.fl., Antologi 2 i Dialogserien, Natur och Kultur) sid. 310. Genom att läsa utdraget i antologin kan du sätta in frågan och svaret i ett sammanhang, en kontext.

Det finns många svar på den fråga som Strindberg låter Diktaren ställa. I denna kurs kommer du att få möta olika teorier om vad litteratur är och om hur den ska bedömas, men också sådana tankar som genom tiden har inspirerat författare, då de har "diktat".

Dottern talar om verklighet och dröm i sitt svar på Diktarens fråga och flera av de teorier som denna kurs rymmer sysslar också med att försöka reda ut skillnaden mellan dröm och verklighet, vilket betyder att vi kommer att träda in på bl a filosofins och psykoanalysens domäner som nyfikna gäster.

Länkarna till vänster för dig vidare, men din huvudled blir som i de övriga kurserna i Svenska den sida som kallas Studieplan.

Du kommer alltså att få bekanta dig med olika teorier men också att få skriva egna analyser och föra egna resonemang.

En översikt av kursens olika moment ger länken Arbetsplan.

Läser du helt på distans utan klassrumsträffar går du direkt vidare till sidan Seminarium.

 

Tillbaka till Komvux Gotland