Retorik
Tillbaka Hem Nästa

 

Betygskriterier
Retorisk översikt
Muntlig framställning

Välkommen till kursen Retorik. Den syftar till att förbättra din förmåga till olika former av muntlig framställning. Det är viktigt för den som ska göra en muntlig framställning att alltid sätta sig in i den talsituation som hon eller han ställs inför. tre faktorer är viktiga i varje talsituation:
  • talaren
  • meddelandet
  • mottagaren

Vad du ska säga måste således anpassas till vem eller vilka du ska säga det till. Vi kommer att följa grundläggande retoriska insikter, vilka presenteras översiktligt.

Länken Argumentation leder dessutom till några grundläggande tips om hur en argumentering bör vara. Här får du också lära dig skillnaden mellan induktion och deduktion.

 

 

 

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland