Skrivande
Tillbaka Hem

 

Betygskriterier
Gestaltande text
Sakprosa

 
Välkommen till denna fördjupningskurs i Skrivande. Du ska arbeta med två slag av skrivande, det av gestaltande texter och det av sakprosetexter. Vi arbetar genomgående processinriktat, vilket innebär att du kan förbättra dina texter genom att skicka in flera versioner allteftersom du får dina texter kommenterade. Du ska ägna dig åt:
 • Litterär gestaltning, som innefattar skrivande av:

  • roman (första kapitlet eller mer)
  • novell
  • lyrik
  • drama
    
 • Sakprosa, som kan innebära:
   
  • utredande texter
  • argumenterande texter
  • recensioner
  • krönikor
  • kåserier
 

Tillbaka till Komvux Gotland