Svenska A
Hem Nästa

 

Kursplan
Arbetsplan
Betygskriterier
Studieplan
Kursbetyg A
Språk
Litteratur A

Välkommen till svenska A. Kursen innehåller två huvudmoment: litteraturstudier och språkträning. Länken arbetsplan till vänster visar vad dessa huvudmoment kan rymma.

Läser du på distans får du mer preciserade anvisningar under länkarna språk och litteratur.

Låt alltid studierna av språk och litteratur gå hand i hand och glöm inte att de skickliga författarna är våra bästa språkliga förebilder.

Det underlättar om du använder dig av vissa kursböcker, men det väsentliga är att du läser de texter som frågor och anvisningar gäller.

Arbeta så att du följer Studieplanen. Den kan ses som en korridor, där olika dörrar leder till olika uppgifter och informationer.

Kurslitteratur:

  • Litteraturen Antologi 1, Ulf Jansson, Martin Levander, Almqvist & Wiksell, Best nr 21-10463-8
  • Litteraturen Epoker och diktare, Ulf Jansson, Martin Levander, Almqvist & Wiksell, Best nr 21-18411-9

 

Tillbaka till Komvux Gotland