Svenska B
Tillbaka Hem Nästa

 

Kursplan
Arbetsplan
Betygskriterier
Studieplan B
Kursbetyg B
Språk
Litteratur B

Välkommen till kursen Svenska B. Kursen innehåller två huvudmoment:
 • litteraturstudier
 • språkträning.

Länken arbetsplan till vänster visar vad dessa huvudmoment kan rymma.


Läser du på distans får du mer preciserade anvisningar under länkarna språk och litteratur.


Låt alltid studierna av språk och litteratur gå hand i hand och glöm inte att de skickliga författarna är våra bästa språkliga förebilder.

Av kurslitteraturen är antologierna viktigast, eftersom de rymmer de föreslagna texterna.
Litteraturhandboken kan lättare ersättas av andra.
Handboken i svenska språket erbjuder ett komplement och en möjlighet till fördjupning av hemsidans instruktioner.

Arbeta så att du följer Studieplanen, den kan ses som en korridor, där olika dörrar leder till olika uppgifter och informationer.

Nya kursen - gäller från och med vårterminen 2010

 • Litteraturen, Antologi 2, Ulf Jansson och Martin Levander, Almqvist & Wiksell, ISBN 91-21-10464-6
 • Litteraturen, Epoker och diktare, Ulf Jansson och Martin Levander, Almqvist & Wiksell, Best nr 21-18411-9
   

Gamla kursen, upphör vårterminen 2010 men kan gälla för distanselever under den övergångstid som behövs.

 • Antologi 2 - från Swift till Selma Lagerlöf,
  antologi för gymnasieskolan, Widing, Rydén m fl,
  Dialog, Natur och kultur.
 • Antologi 3 - från Gorkij till Sara Lidman,
  antologi för gymnasieskolan, Widing, Rydén m fl,
  Dialog, Natur och kultur.
 • Litteraturhistoria för gymnasieskolan
  Rydén, Widing m fl
  Dialog, Natur och kultur

   


 

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland